เว็บนี้เก่าแล้ว แนะนำให้ไปที่ minecraft.pwisetthon.com


PW : Server For Friends

Player to join this server
IP : pwisetthon.duckdns.org
Discord : https://discord.gg/VdN7qGt
# Command Description Server
1 /register <รหัสผ่าน> สมัครสมาชิก Lobby
2 /login <รหัสผ่าน> ล็อกอิน Lobby
3 /premium สำหรับ ID แท้ **เท่านั้น** Lobby
4 /discord Get Discord Server Every Server
5 /is เริ่มต้นเกาะ Lobby
6 /qs ตั้งร้านค้าไอเทม Acidisland
7 /rp ระบบป้องกันบ้าน Survival 1.9 และ 1.14.4
8 /co i เช็คการเปลี่ยนแปลงของบล็อก Survival 1.9 และ 1.14.4
9 /lobby กลับไปที่ lobby Survival 1.9 และ 1.14.4
10 /spawn กลับไปที่ lobby เกาะกลางน้ำ
KO